ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Apple Quicktime Pro v7.69.80.9 Full + Serial number

Posted Image

Apple Quicktime Pro 7.69.80.9 Final - Multilingual - Full Incl. Serials DI Released: December 07, 2010 
The QuickTime family of digital media creation,
 delivery and playback software lets you deliver live or pre-recorded 
video and audio to an audience of any size. When combined with QuickTime
 Player and QuickTime Pro, these applications work together to provide 
the industry’s first end-to-end, standards-based digital media delivery 
system. 

QuickTime 7 is Apple's cutting-edge digital media software for both Mac 
and Windows-based computers delivers unparalleled quality for creating, 
playing and streaming audio and video content over the Internet. Besides
 playing MPEG-4 and MP3 content, it supports timecode tracks as well as 
MIDI standards such as the Roland Sound Canvas and GS format extensions.
 It also supports key standards for web streaming, including HTTP, RTP 
and RTSP. Plus, it supports every major file format for images, 
including JPEG, BMP, PICT, PNG and GIF. QuickTime 7 features an ultra 
efficient new H.264 video codec delivering stunning quality at 
remarkably low data rates from 3G to iChat AV to HD. 

New features in QuickTime 7 Player for Windows: - H.264 video playback. Watch movies created 
with this state-of-the-art, standards-based codec, which delivers 
exceptional-quality video. 
- Surround sound. With QuickTime 7, your PC, and surround speakers, you 
can enjoy the full effect of your surround sound game or movie. 
- New and improved playback controls. Easily change settings including jog shuttle, playback speed, bass, treble, and balance. 
- Zero-configuration streaming. QuickTime automatically determines your 
optimal Internet connection speed and reconnects dropped connections. 
- Live resize. Playback continues smoothly as you change the size of the QuickTime Player window 

New features in QuickTime 7 Pro for Windows: 
- Create H.264 video. Create incredible-looking video for any use, from 3G for mobile devices to HD. 
- Create surround audio. Create a rich multimedia experience by adding multichannel audio to your movie. 
- Floating controls. Easily access functions like pause, play, fast-forward, and rewind while watching full-screen movies. 
- Background exporting. Export your movie in the background and continue with your next playback or editing task. 
- Improved movie authoring. The all-new Movie Properties facilitates simple and efficient movie authoring. 
- Automate with VB Script. Automate your QuickTime workflow with native 
VB Script support in QuickTime 7. Developers can also use VB Script to 
access the new QuickTime Active X control for creating custom multimedia
 applications.

>>> DOWNLOAD <<<

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น