ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

Odin Frame Photo Creator 5.3.2 ใส่กรอบรูปแบบเท่ๆ เหมือนถ่ายสติกเกอร์ในร้าน
Odin Frame Photo Creator 5.3.2 | 20.40 MB

Frame Photo Creator software has photo mode and digital camera mode .Tt can let you take photos like digital camera.And It offers you kinds of different backgrounds(frames),for example, flowers,grass, ,the ocean ,cartoon ,animals to help you take colorful photos.Then you can combine the photos after you took.Befor you print it out or save in the computer,you also can eidit the photos in photo editor by altering the color of the photos,adjusting hues, sharpness, RGB color, flip and rorate photos.And you also can add base pictures and some funny face like cute face expression on the photos.

It also enable you to import frame,photo background,funy expressions and photo on your PC.So People also can edit their photos according to their preferences,just selecting different frames from thousands of choises, and enter the photo editor to change the photo style and then the result photos can be great to express their personality.

Features
1. Have photo mode and digital camera mode.
2. Include thousands of frames and add your personalized frames freely .
3. Assemble photos in diffferent way
4. Add funny face to the photos.
5. Add base background to the photos.
6. Eidt photos in many ways like change color,alter the location in the photo editor
7. Import frame,photo,photo background,expression to database.
8. Chage and apply photo size before print
9. Save edditing photos and next time just upload it and contitue to edit.
10.Print out the photos.
11. Easy to operate.

ตอนลงปิดแอนตี้่ไวรัสด้วยครับ เพราะแอนตี้ไวรัสจะมองเห็นตัวโปรแกรมมีไวรัส แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผม

โหลดเลย 20.4 MB

ช่วยโพสขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ

1 ความคิดเห็น: