ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

Picture Collage Maker PRO 2.4.6.3208 Full(AutoCrack) โปรแกรมสร้างปฏิทิน&โปสการ์ดPicture Collage Maker 2.4.6 Build 3208: เป็นอีกหนึ่งสุดยอดโปรแกรมจัดเรียงรูปภาพให้ออกมาเป็นปฏิทินหรือโปสการ์ด สวยๆ เอาไว้แจกเพื่อนๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ อย่างเช่น ในช่วงปีใหม่…ทั้งนี้ตัวโปรแกรมเองมี Template จัดเตรียมไว้ให้นับร้อยๆ แบบ เราเพียงเลือกแบบที่ชอบ (ไม่ว่าจะแบบของปฏิทินหรือโปสการ์ด) จากนั้นก็นำภาพส่วนตัวของเรามาจัดใส่เข้าไป (จะใช้ภาพวิวสวยๆ ก็ได้นะครับ) พิมพ์ข้อความอวยพรลง จากนั้นก็สั่งพิมพ์ออกมาได้เลยครับ ง่ายๆ แค่นี้เองไม่ต้องเสียตังซื้อปฏิทินหรือโปสการ์ดให้สิ้นเปลืองครับท่าน

Picture Collage Maker is a pictures and photos collage software that you can use to create cool photo collage with your digital pictures and photos. Creating stunning picture collage has never been easier! Just select your photos and drop them in this tool, add a custom mask, choose from over 10 templates, save as jpg file set wallpaper and make wallpaper slideshow. You can choose from a variety of template layouts or create your own design from scratch, apply image frames, masks, drop shadows and other effects. The images can be cropped and resized to fit, and freely arranged within the collage.
The program supports drag and drop image placements, resizing and multiple layers of images and clipart decorations. The result can be saved as new JPG image and/or set as desktop wallpaper. You can also create your calendar, greeting card, invitation card, poster and more you can think of!
Whether you see collaging as a relaxing pastime or a way of life, Picture Collage Maker can improve your efficiency, save you money and help you transform your priceless pictures into precious memories.

Features:
• Easy to Use - Extremely easy to use. No Experience Or Computer Skills Necessary!
• Create Collage - Allows you to create a mixed–image collage page by compiling various pictures of any size; then you can overlay, arrange, adjust and configure the images to match your taste.
• Photo Collage Wizard - Offers a way to create a photo collage automatically, with selected photos and a single click of a button.
• Real-Time Editing - Allows you to see your collage changes immediately, without saving and reopening the file.
• File Formats - Capable of processing most major graphic formats (JPG, BMP, TIFF, GIF, WMF, TGA, PNG etc)
• Default Templates - A large number of predefined layout designs or templates contained within Picture Collage Maker. You can use either preset templates or create your own page layouts.
• Frames and Boarders - Included. A large number of borders and frames are available in the collage program.
• Backgrounds - Included. A large number of backgrounds are available in the collage program.
• Clip Art - Included. A large number of cliparts are available in the collage program.
• Photo Masks - Included. A large number of masks are available in the collage program.
• Download Additional Clipart, Backgrounds, Masks and Frames - Offers additional collage resources online.
• Layers - One image can overlap others on a collage page; you choose the order in which to layer the images by moving a selected layer to the back or to the front. You can delete layers you don’t like and replace them with new images.
• On Screen Text Entry - Opens a text box on your photo collage project. You can resize and move the text to a precise location on your collage page.
• Editable Text - Allows you to make changes to collage text, such as font style, size and color.
• Move, Rotate, Resize, Flip Images - Move, Rotates, resizes and flips images inside a frame.
• Photo Cropping - Allows you to trim away areas of your collage photo.
• Move Frames - On a collage project template page, you can rearrange the pre–set frame display.
• Delete Frames - Erase a frame from your collage resource files.
• Stretch Frame to Fit Page - Decrease or increase frame size so it fits the collage project.
• Page Orientation - Landscape. Sets the collage project page horizontally at 11 inches wide by 8.5 inches tall. (Other collage page sizes are available.)
• Page Orientation - Portrait. Sets the collage project page vertically at 8.5 inches wide by 11 inches tall. (Other collage page sizes are available.)
• Filters and Photo Effects - Advanced photo editing tools allow you to stylize the look of collage images through the use various filters, such as a grayscale filter, sharpen filter, and a blur filter.
• Light & Color Managemanet - Allows you to edit image light and color. Picture Collage Maker give you nearly as much control as offered in basic photo editing software packages.
• Multiple Undos - Allows you to undo several recent collage changes as a group.
• Send Photo via Email - Send your collage projects to others through email.
• Print - Print your collage project.
• Save Collage as Single Picture - Save your collage project as a single picture.
• Set as Wallpaper - Set your finished collage page as desktop wallpaper or Wallpaper Slideshow.

OS: Microsoft® Windows 2000, XP, 2003, VISTA or Windows7 compatible.


โหลดเลย 58.2 MB

ช่วยโพสขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ

ขอบคุณ Hypnox

2 ความคิดเห็น: