ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com
ย้ายมาบ้านหลังใหม่กันนะครับที่ www.OhMyDL.com

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

FixCleaner v2.0.4044 Full+KEY*โปรแกรมซ่อม error ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft*
FixCleaner is an advanced computer utility designed to remove errors and boost the performance of home PCs. System performance is determined by a lot of things. That’s why FixCleaner was engineered with multi-function capabilities. The advanced system cleaner in FixCleaner combines the vital tools you need to regain lost PC performance, remove data clutter and boost startup speed. Using FixCleaner allows you to halt the loss of system performance that causes computer slowdown. What’s more, its integrated features let you actually reverse the process, regaining hundreds of lost functions with one click. The idea behind FixCleaner is to provide a single program that can diagnose and repair a multitude of system problems and system slowdowns - all in a way that is efficient, effective and fast, in two minutes or less!

FixCleaner Push-button Cleaning:
• Clean your registry to find and fix the discrepancies that cause PC errors.
• Manage the startup sequences on your computer, preventing the overload that makes your bootup slow.
• Customize how you maintain your machine. You can hand-pick errors to remove, or let FixCleaner do it automatically.
• Eliminate program delays to increase PC startup speed
• Download and manage critical updates for Windows™ Java™, Adobe®, Internet Explorer™, and more.
• Back up your registry state automatically or create a backup whenever you want.
• Wipe away junk files, redundant links, invalid program shortcuts and outdated help files.
• Eliminate program Runtime Errors and program crashes.
• Get rid of Corrupted DLL file paths
• Put an End to IExplorer Errors and optimize your Internet Settings with ease.
• Eliminate File Path Errors and "File Cannot be Found" Errors.

FixCleaner can systematically remove the most frustrating errors:
• Internet Explorer Errors
• Program Run-time Errors
• DLL Errors
• javascript Errors
• Dr. Watson and System32 Utility Errors
• Hardware connection Errors
• Windows Registry Errors
• ActiveX Control Errors
• ActiveX Shield Errors
• Driver Compatibility and Update Errors
• "File cannot be found" Errors
• isass.exe, svchost.exe, & other .EXE Errors

OS: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7

FixCleaner v2.0.4044.519: เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณซ่อมแซมจุดต่างๆ ของวินโดว์ที่ Error ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer Errors , Program Run-time Errors , javascript Errors , Windows Registry Errors และ อื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของท่าน กลับมาทำงานได้ีดีเหมือนเดิม ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากมากอีกหนึ่งโปรแกรม แต่ที่สำคัญที่สุดโปรแกรมนี้ได้การรับรองจาก Microsoft (Microsoft Certified Partners) ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ Windows ครับ ...สำหรับใครที่มีปัญหา error ต่างๆ ลองใช้โปรแกรมนี้ดูครับ 

โหลดเลย 11.6 Mb

ช่วยโพสขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ

4 ความคิดเห็น: